ترک سیگار تضمینی

ترک سیگار اراده نمی خواهد. ترک هیچ عادت بدی اراده نمی خواهد. برخلاف تصور عامه همه کسانی هم که سیگار یا هرچیز دیگر را ترک کرده اند به دلیل اراده آنها نبوده است.

تا زمانی که مسیر عصبی شکل گرفته در مغزمان را تغییر ندهیم نمی توانیم یک عادت را تغییر دهیم یا ترک کنیم.

در این فایل ویدیویی به روش ساده و صددرصد عملی ترک سیگار پرداخته شده است. چنان که اشاره می شود این روش توسط افراد زیادی استفاده شده و کاربردی بودن خود را ثابت کرده  است.

 

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید