نشخوار فکری یا واگویه ذهنی چیست و چطور از آن خلاص شویم؟ + فیلم کاربردی

نشخوار فکری یا واگویه‌های ذهنی یکی از مشکلات بزرگی هستند که خود باعث ایجاد مشکلات و مسایل بسیار بزرگتر می‌شوند.

در این ویدیو درباره نشخوار فکری و روش رهایی از آن صحبت کرده‌ام

این ویدیو بخشی از دوره رهایی از تله کمال گرایی است. نشخوار فکری یا واگویه ذهنی یکی از ریشه های کمال گرایی است.

 

دوره رهایی از تله کمال گرایی

دیدگاهتان را بنویسید