اهمیت اصول و فنون مذاکره

اهمیت اصول و فنون مذاکره

ما چیزهایی که حقمان است را به دست نمی‌آوریم. چیزهایی را به دست می‌آوریم که برای آن‌ها مذاکره می‌کنیم

دیدگاهتان را بنویسید