مجوزهای فعالیت

logo-samandehi

 معتقدیم همه می توانند موفق،  خوشبخت و ثروتمند باشند. ایمان داریم که هرکس می تواند با گام نهادن در راه نهان موفقیت و طی مسیر به اهداف خود برسد.

با این تفکر به آموزش مهارتهای لازم برای پیشرفت و ارتقای سطح زندگی می پردازیم. خدمات راه نهان به افراد و سازمانها کمک می کند که با تغییرات کوچک شاهد موفقیتها  نتایج بزرگ در زندگی باشند.

برای ایجاد این تغییرات خدمات مشاوره، آموزش حضوری و غیر حضوری را فراهم کرده ایم.

طی سالها مشاوره و آموزش به افراد و سازمانهای مختلف به این نتیجه رسیده ایم که آنچه در زمینه موفقیت فردی مطرح می شود می تواند در سازمانهای کوچک و بزرگ نیز به کار برده شود. همچنین علم مدیریت سازمانی و تفکر سازمانی می تواند در زمینه مدیریت فردی و شخصی نیز به کمک ما بیاید.

تلاش می کنیم این علم و مهارتها را به شکل های مختلف به سازمانها و افراد انتقال دهیم تا بتوانیم کشوری سربلندتر و خوشبخت تر و موفق تر داشته باشیم.