چرا به اهدافمان نمیرسیم


چرا به اهدافی که برای خود تعیین می کنیم نمی رسیم؟ چگونه باید هدف گذاری کنیم و چه باید بکنیم تا بتوانیم به هدف خود برسیم؟ تفاوت انسانهای موفق و ناموفق در هدف گذاری چیست؟

 

 

متن ویدیویی فوق:

 

 

دوست عزیزم سلام امیدوارم که حالت خوب باشد. من محمد وفایی هستم از مجموعه راه.

امروز میخواهیم در مورد هدف صبحت کنیم، دوستان فرض کنید یک تیر و کمان یا یک اسلحه بهتون دادن ، بهتون میگن که هدف را بزنید، فرض کنید نگاه میکنید که هیچ سیب و یا هدفی وجود ندارد، چکار میکنید؟

هرچی هم نشانهگیری میکنید وقتی هدفی وجود نداره نمیتونید هدف گیرید. جالبه بدانید که تقریبا بیش از ۸۵ درصد مردم دقیقا به همین شکلند و آنها هدف مشخصی نداشته  و سعی میکنند که به سیب بزنند.

آیا شما اهدافتون رو یادداشت کردید؟ دوستان  اهدافی که نوشته نشده باشند مانند سیبی است که وجود ندارد. اینکه من میخواهم پولدار شوم، یک هدف نیست. در اینجا نمیخواهم در مورد اسمارت بودن هدف باهاتون صبحت کنم، همه در موردش صبحت کردن و همه اطلاع دارن در موردش که قابل دسترسی، اندازهگیری، کاملا مشخص باشد. از همهی اینها آگاه هستید، اما آیا آن را نوشتید؟ دوستان نوشتن هدف، یک قدم بسیار بزرگ به سمت تحقق آن هست. این یک جمله انگیزشی نبوده و یک موضوع همینجوری نیست که صرفا با نوشتن اتفاق بیفتد، وقتی مینویسید واقعا اتفاقات متفاوتی میافتد. اگر میخواهید واقعا به اهدافتون برسید، باید آن را بنویسید. اگر اهدافتان را هنوز ننوشتید همین امروز آن را بنویسید. اما بعدش چی، فقط بنویسیم؟

خیر، من بهتون نمیگم که فقط بنویسید و هیچ کاری نکن و بعد اتفاقات مهمی میافتد و شما به اهدافتون میرسید. اما اگر ننویسید به جایی هم نخواهید رسید. اهدافتون را بنویسید.

شما قرار در یک سال  و یا ۵ سال آینده به کجا برسید، هدفتون چی هست ، وقتی نوشتید زیر آن بنویسید که برای آن حاضرید چکارهایی انجام دهید تا به هدفتان برسید. از چه چیزهایی حاضرید بگذارید و چه بهایی رو باید پرداخت بکنید.

در مورد قانون بها در یک فایل مجزا صبحت شده است، هر چیزی در جهان هستی بهایی دارد، وقتی ما در مورد بها صبحت میکنیم ، معمولا یاد پول میافتیم ولی موضوع فقط پرداخت پول نیست، یک ورزشکار حرفهای اگر میخواهد به سطوح خیلی بالای ورزشی و حرفهای برسد، باید تمرین زیادی بکند، در کنار تمرینات ورزشی مسایل روحی و روانی و و درونی دیگی هم هست، اما بدون تمرین هیچ فایدهای ندارد. بهای رسیدن به اون موفقیت، انجام تمرینات است. کسی که میخواهد وزن  کم کند، باید بهایی رو پرداخت کند، یا باید رژیم بگیرد و یا ورزش کند و یا همزمان این کار را انجام دهد. به هرحال باید بهایی را پرداخت کند. دوستان مادری که میخواهد لذت مادر بودن و احساس خوب مادری را تجربه کند بهای سنگینی را بابتش پرداخت میکند. به جز اون ۹ ماه زحمتی را که میکشد و درد زایمانی را که تحمل میکند؛ چه شب بیداری هایی را میکشد و چقدر باید اذیت بشه تا این بچه کم کم رشد کند و بزرگ شود.

برای در اختیا داشتن و درک لذت مادری بهای خیلی سنگینی را دریافت میکند. برای هر چیزی در این دنیا بهایی دارد، این یک قانون انکار ناپذیر است و شما بدون پرداخت بهای آن هرگز نمیتوانید به آن دسترسی پیدا کنید، پس باید مشخص بکنید که برای رسیدن به هدف چه بهایی را حاضرید پرداخت بکنید. این را هم در زیر اهدافتون بنویسید.

قدم سوم از همه مهمتر شروع به انجام آن کارها است و بهای رسیدن به اهدافتون را پرداخت بکنید، پس اهدافتون را نوشتید، دو نوشتید که حاضرید چه بهایی رو پرداخت بکنید و چه قدمهایی بردارید، سوم شروع که به قدم برداشتن در مسیر و پرداخت بهای آن کنید.

دوست من جهان هستی نسیه کار نمیکند، شما بهای هر چیز را نقد پرداخت میکنید تا آن را بدست  آورید، به عنوان مثال: فرض کنید که من ۲۰ کیلو اضافه وزن دارم و میخواهم وزنم کاهش پیدا بکند، و با خودم فکر میکنم که من میخواهم تا یکسال آینده وزنم کم بشود و برای این هدف بهایی که میدهم. این است که کمتر غذا بخورم، هر روز روزی یکساعت بدوم، ورزش بکنم و… اما الان شروع به پرداخت این بها نمیکنم، ورزش انجام نمیدهم، رژیم را الان نمیگیرم، هر وقت که من ۲۰ کیلو وزنم کم شد بعد شروع به انجام ورزش میکنم. خنده دار نیست؟ دوست من خیلی از ما در خیلی از زمینهها به همین شکل رفتار میکنیم.

ما یک هدفی را در نظر میگیریم از لحاظ اقتصادی و میگوییم به فلان مبلغ پول میخواهم برسم، چه بهایی را حاضرید بپردازید، مثلا این کارها رو بکنم و حاضرم این زمان را بذارم و یا این ارتباطات را برقرار کنم. به این شکل زندگی بکنم و عادتها و باورهام را تغییر بدم و وقتی که بهش میگوییم  که چرا این کار را انجام نمیدهی؟ با شرایط الان نمیتونم انجام بدم. اگر این مبلغ پول داشتم میتوانستم اینطوری فکر کنم و یا زندگی کنم و آن عادتها و باورها را داشته باشم ولی الان با این مبلغ نمیتوانم، این دقیقا مثل این است که بگویم با وزن فعلی نمیتوانم ورزش بکنم باید ۲۰ کیلو کم بشه بعد شروع کنم به ورزش، دوست من بهایی رو که باید برای رسیدن به هدف پرداخت بکنید، از همین امروز باید شروع کنید به پرداخت آن و وقتی بهای هدفت را پرداخت کردین به آن میرسید، بدون نوشتن هدف به هیچ وجه  نمیتوان موفق شد. بدون مشخص کردن اینکه چه بهایی برای آن باید پرداخت بکنیم و بدون پرداخت بهای آن موفق نخواهیم شد.

دوست من؛ اگر قرار موفق بشی، هدفتان را بنویسید و مشخص کنید که چه کارهایی حاضرید انجام بدید و چه بهایی حاضرید برای آن پرداخت بکنید و شروع به پرداخت آن کنید.

براتون روزهای خوشی را آرزو میکنم.

 

دیدگاهتان را بنویسید